Yhteystiedot

Kortepohjan liikekeskus
Isännäntie 1,
40740 Jyväskylä

Kuokkala
Polttolinja 19
40520 JyväskyläPetri
044 273 8407

Virpi
041 310 0806

Frank
045 239 4150

Kartta -Kortepohja

Kartta - Kuokkala

Dry needling

Dry needling (DN) eli kuivaneulaus on länsimaiseen lääketieteeseen perustuvaa akupunktioneuloilla tekevää hoitoa. Nimensä mukaisesti kehon sisään ei infektoida mitään vaan hoito perustuu pelkästään neulan aikaansaamaan vaikutukseen. Neuloina käytetään ohuita, steriilejä suojakaasuun pakattuja kertakäyttöneuloja.

Dry needling- hoidossa käsitellään pehmytkudoksessa (myofaskia) sijaitsevia triggerpisteitä (TrP).
Pinnallisempaa neuloitusta käytetään hoidettaessa esimerkiksi nivelalueen oireita ja heijastekivun alueita. DN- hoito stimuloi immuunijärjestelmää paikallisesti ja laukaisee kehon omia paranemisprosesseja. 

Trigger-pisteet (Trp) ovat herkkiä tai kipeitä pisteitä lihaksessa, jotka tuntuvat pinnallisissa lihaksissa kireinä juosteina ja hernemäisinä pisteinä.
Kireät juosteet ovat jatkuvasti lyhentyneessä tilassa olevia lihassyitä. Tämä lyhentynyt tila estää lihasta toimimasta sille ominaisella tavalla heikentämällä sen aineenvaihduntaa paikallisesti.

Dry needling- käsittelyssä etsitään ensin sormin tunnustelemalla kireä lihasjuoste ja trigger-piste johon neula laitetaan. DN- hoidolla voidaan käsitellä tehokkaasti myös lihaksia jotka ovat syvällä pinnallisten lihaskerrosten alla. Syvempien lihasten kohdalla määritellään tarkasti kehon anatomiset rakenteet, kuten hermojen ja verisuonten kulkureitit. Kun neula on asetettu paikoilleen saattaa tuntua hetkellistä paineen tunnetta ja joskus myös paikkallinen lihasnykäys. Lihaksen supistuminen aiheuttaa lihasnykäyksen neulan osuessa herkistyneesee Trp:een. Neulalla voidaan tehdä dynaamista eli edestakaista liikettä, jolloin herkistyminen vähentyy ja lopulta poistuu kokonaan. Tällöin paikallinen kipu ja heijastekipu häviää ja käsitellyn lihaksen toiminta palautuu ennalleen.

Hoito voidaan turvallisesti tehdä lähes kaikille kehon alueille.

Dry needliing- hoitoa käytetään seuraavien vaivojen hoitoon:

- niskakipu
- selkäkipu
- päänsärky / migreeni
- purentavaivat
- olkapääkipu
- lonkkakipu
- polvikipu
- krooninen kipu
- tenniskyynärpää
- plantaarisfaskiitti
- urheíluvammojen jälkitila

Esteet dry needling- käsittelylle:

- verenvuotosairaus
- lääkitys joka altistaa verenvuodolle
- neulapelko
- asiakas on haluton hoidolle
- hoitajan ja potilaan välinen huono kommunikaatio
- akuutti vamma
- hoidettavassa raajassa lymfanestekierron häiriö
- infektio