Yhteystiedot

Kortepohjan liikekeskus
Isännäntie 1,
40740 Jyväskylä


Kuokkala
Polttolinja 19
40520 Jyväskylä

Petri
Gsm: 044 273 8407

Virpi
Gsm: 041 310 0806

Kartta -Kortepohja

Kartta - Kuokkala

Miksi kannattaa valita aina koulutettu hieroja?

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) pitää terveydenhuollon ammattilaisista rekisteriä, johon myös koulutetut hierojat on rekisteröity. Koulutettu hieroja on siis terveydenhuollon ammattilainen. Kuten muillakin terveydenhuollon ammattilaisilla, koulutetulla hierojalla on lakiin perustuva salassapitovelvollisuus. Samoin laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä potilasvahinkolaki koskevat myös koulutetun hierojan antamia hoitoja.

Koulutettu hieroja on suorittanut koulutetun hierojan ammattitutkinnon. Saavuttaakseen koulutetun hierojan ammattiosaamisen tason, on perehdyttävä sekä alan teoriaan että käytännön taitoihin.

Ammattiosaamisen teoria koostuu hieronnan teorian lisäksi muun muassa anatomiasta, fysiologiasta, patologiasta, liikehoidoista, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, fysikaalisista hoidoista, ergonomiasta, hoitotyön etiikasta, ensiavusta ja viestinnästä.

Koulutetun hierojan työssä korostuu hieronnan lisäksi ohjeiden antaminen lihasten venytyksistä ja vahvistamisesta, liikunnasta, ergonomiasta, ravinnosta ja terveellisistä elämäntavoista. Koulutetun hierojan ammatissa toimimisen lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja korkea ammattieettinen toiminta.